Senioren nr 2 ute nu

Senioren nr i PDF format

Klicka Här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 52

Avdelning 52 Nordvästskåne informerar:

Tyvärr måste vi ställa in ”Ut i de blå” den 20 maj på grund att vi i nuläget endast får vara vara 8 stycken medlemmar.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senioren nr 1

PDF format – Klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information till avd 25´s medlemmar

SKPF avd 25 Kristianstad Årsmöte den 1 juni 2021

Årsmöte kl 14.00 på Hemgården i Kristianstad för avd 25 medlemmar.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 10

Nytt info blad från avd 10.

PDF format – Klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 52

Informationsfolder från avd 52 för våren 2021

PDF format – Klicka här

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 59

INFO BLAD från avd 59

PDF format – Klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senioren nr 4

Senioren nr 4 i PDF format.
Klicka Här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Distrikt Skåne information

VIKTIG MEDLEMSINFORMATION

Enligt SKPF Pensionärernas stadgar skall alla avdelningar hålla ett HÖSTMÖTE. På detta möte skall beslut tas om verksamhetsplan, budget och den del av MEDLEMSAVGIFTEN som utgör avdelningsavgift, samt eventuella arvoden och ersättningar bestämmas. Avdelningsavgiften skall rapporteras till förbundet senast 1 november, vilket innebär att mötet måste hållas dessförinnan.

Covid-19 kommer med all säkerhet att påverka våra verksamheter på olika sätt även under 2021. Våra medlemmar befinner sig i en riskgrupp, därför är det av stor vikt att vi noga följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vissa möten kan ställas in, andra genomföras med begränsat antal deltagare. Höstmötet är ett möte dit alla medlemmar som vill skall kunna deltaga.

Vi har från Distrikt Skåne varit i kontakt med förbundet och fått OK till att inte hålla höstmötet utan prolongera (förlänga) verksamhetsplan och budget 2020 till att även gälla 2021 och att avdelningsavgiften för 2021 blir samma som 2020.

Du medlem som vill diskutera detta ombedes ta kontakt med din avdelning.
Nedanstående avdelningar har beslutat att inte hålla höstmöte.

Avd. 25 Kristianstad
Avd. 46 Ystad
Avd. 52 Ängelholm
Avd. 79 Hässleholm

SKPF-dagen 2021
Angående SKPF-dagen bestämde distriktsstyrelsen på senaste mötet att avvakta.

Våra medlemmar befinner sig i en riskgrupp, därför är det vid stor vikt att vi noga följer Folkmyndighetens rekommendationer. Mot denna bakgrund kunde vi inte bestämma datum för SKPF-dagen 2021.

Seniormässan 2021
Seniormässan i Malmö blir den 27-29 april. Mer information kommer i nästa nummer av Skåne Senioren.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 10

Info-blad från avd 10

PDF-format –  klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar