Distrikt Skåne information

VIKTIG MEDLEMSINFORMATION

Enligt SKPF Pensionärernas stadgar skall alla avdelningar hålla ett HÖSTMÖTE. På detta möte skall beslut tas om verksamhetsplan, budget och den del av MEDLEMSAVGIFTEN som utgör avdelningsavgift, samt eventuella arvoden och ersättningar bestämmas. Avdelningsavgiften skall rapporteras till förbundet senast 1 november, vilket innebär att mötet måste hållas dessförinnan.

Covid-19 kommer med all säkerhet att påverka våra verksamheter på olika sätt även under 2021. Våra medlemmar befinner sig i en riskgrupp, därför är det av stor vikt att vi noga följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vissa möten kan ställas in, andra genomföras med begränsat antal deltagare. Höstmötet är ett möte dit alla medlemmar som vill skall kunna deltaga.

Vi har från Distrikt Skåne varit i kontakt med förbundet och fått OK till att inte hålla höstmötet utan prolongera (förlänga) verksamhetsplan och budget 2020 till att även gälla 2021 och att avdelningsavgiften för 2021 blir samma som 2020.

Du medlem som vill diskutera detta ombedes ta kontakt med din avdelning.
Nedanstående avdelningar har beslutat att inte hålla höstmöte.

Avd. 25 Kristianstad
Avd. 46 Ystad
Avd. 52 Ängelholm
Avd. 79 Hässleholm

SKPF-dagen 2021
Angående SKPF-dagen bestämde distriktsstyrelsen på senaste mötet att avvakta.

Våra medlemmar befinner sig i en riskgrupp, därför är det vid stor vikt att vi noga följer Folkmyndighetens rekommendationer. Mot denna bakgrund kunde vi inte bestämma datum för SKPF-dagen 2021.

Seniormässan 2021
Seniormässan i Malmö blir den 27-29 april. Mer information kommer i nästa nummer av Skåne Senioren.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 10

Info-blad från avd 10

PDF-format –  klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senioren nr 3

Tidningen Senioren nr 3 i PDF format

Klicka Här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Inställt halvårs möte den 23 oktober

Pga Corona pandemin kan vi inte med säkerhet hålla antalet medlemmar från det planerade medlemsmötet den 23/10 och måste tyvärr ställa in detta, som skulle hållits i Ängelholm. Vi kommer att 2021 ha samma budget, medlemsavgift samt verksamhetsplan som vi beslutade som 2020.

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Styrelsen 2020

Nu finns styrelsen 2020 uppdaterad.

Se under fliken ORGANISATION 2020/STYRELSE 2020

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 10

Nytt info-blad gällande för avd 10

INFO-BLAD klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 52

Höstens program för avd 52

PDF format – Klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 10

Nytt info blad från avd 10

SKPF avd 10 nr 6 – Klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från Styrelsen…..

Distriktets styrelsemöte den 19 maj

Distrikt Skånes styrelse genomförde ett naturnära styrelsemöte den 19 maj kl 11.00 på Skäralid. Närmare bestämt på gräsmattan vid Gula villan i Skäralid.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från avd 25

Årsmöte SKPF avd 25 Kristianstad

Tisdagen den 18 februari hade SKPF pensionärerna avdelning 25 Kristianstad årsmöte på Föreningarnas Hus i Kristianstad. Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade 80-tal medlemmar välkomna till årsmötet.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar