AU

Arbetsgrupp ”Arbetsutskottet AU” 2022

Ordförande: Karl-Erik Oredsson Avd 25 Tel: 0708-96 85 71

V.ordf:           Gullbritt Adolfsson avd 46  Tel :070-821 30 80

Sekreterare:  Gunilla Laudon Avd 64  Tel: 070-818 77 39

Kassör:         Gull-Britt Svensson avd 52   Tel: 072-242 52 47