STYRELSEN 2017

Den nya styrelsen 2017-04-05

I och med att SKPF gick samman med SPRF så valdes det en helt ny styrelse från och med årsmötet den 5 april. Styrelsen består av 9 ledamöter samt ordförande och kassör, alltså sammanlagt 11 ledamöter.
AU kommer att bestå av fem ledamöter som väljs på styrelsens konstitueringsmöte.

möte

Ordförande:
Bengt Lundholm  Avd 24  tel: 046-584 48

V.ordf:

Sekreterare:

Kassör:
Sven Svensson   Avd 52   tel: 0435-252 47

Ledarmöter:
Bo Rhodin  Avd 5   tel: 0731-41 33 29

Ann.Marie Persson avd. 10 tel. 040-186 134

Ann-Marie Andersson  Avd 23  tel: 042-24 63 01

Karl-Erik Oredsson avd 25 tel: 0708-96 85 71

Gullbritt Adolfsson avd 46 tel. 0411-127 56

Gull-Britt Svensson  Avd 52  tel: 0435-252 47

Bengt Bengtsson avd. 55 tel: 0415-141 83

Gunilla Laudon avd. 64  tel: 0708-18 77 39

Margareta Mårtensson avd 257 tel. 0410-458 52