Avd 55 – ESLÖV

Besöksadress: Medborgarhuset, Södergatan 29 | Telefon: 0413-125 58

Öppettider expedition: Torsdagar kl.10-12
Tel.0413-125 58    e-post: avd.55mellanskane@telia.com

Ordförande:
Kassör:
Eva Broman Tel. 0413-140 26

Sekreterare:
Gullvi Persson Tel. 070-740 64 96

Övriga i Styrelsen:
Inger Bergquist Tel. 0413-54 04 84
Bengt Bengtsson Tel. 0415-141 83
Kersti Karlsson Tel. 0413-156 22
Margareta Antonsson Tel. 0413-173 31
Siri Nilsson Tel. 0413-153 68
Ingegerd Losell Tel. 0413-145 93