Avd 55 – ESLÖV

Besöksadress: Medborgarhuset, Södergatan 29 | Telefon: 0705-50 55 93
e-post: avd55mellanskane@telia.com
Öppettider expedition: Torsdagar kl. 10-12

Styrelse 2022

Ordförande:
Bengt Bengtsson  —  Tel 070-848 65 95

Vise ordf:
Kersti Karlsson – Tel 070-589 79 45

Sekreterare:
Gullvi Persson—Tel 070-740 64 96

Kassör:
Eva Brorman – Tel 076-277 34 26

Ledamot:
Egon Nilsson  — Tel 072-360 86 02

Suppleant:
Siri Nilsson  —  Tel 070-219 04 78
Jan Wilhelmsson  —  Tel 070-759 75 28