Avd 55 – ESLÖV

Besöksadress: Medborgarhuset, Södergatan 29 | Telefon: 0705-50 55 93
e-post: avd55mellanskane@telia.com
Öppettider expedition: Torsdagar kl. 10-12

Styrelse 2020

Ordförande:
Kersti Karlsson Tel 0705-89 79 45

 Kassör:
Eva Broman Tel 0762-77 34 26

 Sekreterare:
Gullvi Persson Tel 0707-40 64 96

Övriga i styrelsen:
Egon Nilsson Tel 0413-55 53 93
Ingvar Johansson Tel 070-508 18 80
Siri Nilsson Tel 070-219 04 78
Ann-Marie Hansson Tel 070-112 23 50