Avd 55 – ESLÖV

Besöksadress: Medborgarhuset, Södergatan 29 | Telefon: 0413-125 58
e-post: avd55mellanskane@telia.com
Öppettider expedition: Torsdagar kl. 10-12

Ordförande:
Bengt Bengtsson Tel 0415-14183

 Kassör:
Eva Broman Tel 0413-14026

 Sekreterare:
Gullvi Persson Tel 070-7406496

Övriga i styrelsen:
Inger Bergquist Tel 0413-540484
Egon Nilsson Tel 0413-555393
Kersti Karlsson Tel 0413-15622
Siri Nilsson Tel 0413-15368
Ann-Marie Hansson Tel 070-1122350