REVISORER

Revisorer 2022

Ebbe Witterström – avd 5, Tel: 07o6-71 63 11

Ioana Cimperu avd 52

Revisorersättare 2020

Gunilla Olsson