Revisorer

Ebbe Witterström – avd 5, Tel: 07o6-71 63 11

Ioana Cimperu avd 52

Revisorersättare 2017

Bo Göran Olsson – avd 10, Tel: 040-45 48 71 alt. 0708-18 47 89