VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 

SKPF bildades år 1949 och fyllde sjuttio år 2019 och gör det som ett av Sveriges största pensionärsförbund. Vi är en öppen och välkomnande organisation med en förhållandevis större andel unga pensionärer än andra pensionärsförbund. Utvecklingen tyder på att antalet medlemmar kommer att närma sig 170 000 som fördelar sig på drygt 120 avdelningar runt om i landet. Inom Distrikt Skåne finns det 15 avdelningar och dessa kan ni hitta här på hemsidan. SKPF är vi många medlemmar som har arbetat inom offentlig sektor men även inom det privata näringslivet. Men vi vet också att det fortfarande finns många pensionärer som ännu inte är medlemmar hos oss. Det finns många fördelar att bli medlem i SKPF, såsom den fina gemenskapen och alla de trevliga aktiviteter som våra avdelningar arrangerar. Men inte bara det utan du har våra förmånliga medlemsförsäkringar som vårt förbund har förhandlat fram hos Folksam. Vårt förbund arbetar aktivt för att försöka påverka beslutsfattare att se till att pensionärer skall ha en god levnadsstandard, både ekonomiskt och när det gäller vård och omsorg samt boendemiljön. Detta arbetet pågår också lokalt i kommunerna och regionen där Distrikt Skåne och avdelningarna är med i olika pensionärsråd och brukarråd för att framföra SKPF:s och våra medlemmars synpunkter. Alla pensionärer är VÄLKOMNA som medlemmar i SKPF och i din bekantskapskrets finns det säkert gamla arbetskamrater och vänner som inte är medlemmar. Prata med dem om fördelarna att vara med i SKPF och anmäl deras intresse till din avdelning som finns i ditt område. Telefonnummer och adresser hittar du också på den här hemsidan.”Är du medlem och din maka/make eller sammanboende ännu inte är pensionär så kan han eller hon ändå bli medlem .”

BLI MEDLEM – Förbundets adress:
SKPF
Box 30088
104 25 Stockholm
Tel. 010-44 27 460
Fax. 08-32 69 95

Mailadress:
info@skpf.se
www.skpf.se

Exp. & telefontider:
måndag till torsdagar: 9 – 15
Lunchstängt: 12 – 13
Fredagar 9-12

Bankgiro: 5581-6250