Avd 59 – TRELLEBORG/VELLINGE

Besöksadress: SKPF avd 59, Kontinentplan 2, 231 42 Trelleborg

Öppettider expedition: tisdagar 13.00-15.00, ej december.

Tel. exp: 0709 522 974  e-post: trelleborg.avd59@skpf.se

Ordförande:
Brian Törnqvist, tel: 0709-390 914

Kassör:
Siv Hultstrand tel:0708-981 292

Sekreterare:
Ullis Johansson tel: 0709-490 968


Info-blad nr 3 2021.  NYTT
PDF format – Klicka här