Avd 59 – TRELLEBORG/VELLINGE

Besöksadress: Söderslätts Kommunalpensionärer, Hedvägen 108 nb, 231 51 Trelleborg

Öppettider expedition: Tisdagar 13.00-16.00 Ej juli, augusti och december.
Utom de dagar då vi har annan verksamhet. Tel. 0410-414 70  soderslattskpf@telia.com

Ordförande:
Willy Andersson   Tel: 0707 102 902

Kassör:
Siv Hultstrand     Tel: 040 455 113

Sekreterare:
Anita Nielsen      Tel: 0410 193 13

……………………………………………………………………….

Info-blad nr 2 2018
PDF format – klicka här

Info-blad nr 1 2018
PDF format – klicka här

Info-blad nr 2 2017
PDF-Klicka här

Info-blad nr 1 2017
PDF Klicka här