Avd 59 – TRELLEBORG/VELLINGE

Besöksadress: SKPF avd 59, Kontinentplan 2, 231 42 Trelleborg

Öppettider expedition: tisdagar 13.00-15.00, ej december.

Tel. exp: 0709 522 974  e-post: trelleborg.avd59@skpf.se

Ordförande:
Willy Andersson   Tel: 0707 102 902

Kassör:
Ullis Johansson, tel: 0709 490 968

Sekreterare:
Anita Nielsen      Tel: 0410 193 13


Info-blad nr 1 2021.  NYTT
PDF format – Klicka här