ORGANISATION 2023

Distrikt Skåne av Svenska kommunal Pensionärernas Förbund. SKPF.
Styrelsen består av 1 ordförande, 1 kassör, 9 ledamöter samt suppleanter.

 

möte