AVD 10 – MALMÖ

Besöksadress: Hantverkargatan 6 B | Telefon: 040-12 88 50, Fax: 040-57 96 80
malmo.avd10@skpf.se
Expeditionstid: Varje helgfri måndag och onsdag kl. 09,00-12,00
Stängt från den 26 juni till den 30 juli

Förtroendevalda i SKPF avd.10 Malmö för 2019

Ordförande: Ulla-Britt Mattisson

Vice ordf.: Kerstin G. Ekström

Kassör: Gun-Britt Eriksson

Sekreterare: Ingrid Ahlqvist

Ledamot: Paul Olsson

Suppleant: Britt Roth

Suppleant: Lena Hansson

INFO VINTER 2020 .   uppdaterad 3 januari