AVD 10 – MALMÖ

Besöksadress: Hantverkargatan 6 B | Telefon: 040-12 88 50, Fax: 040-57 96 80
malmo.avd10@skpf.se
Expeditionstid: Varje helgfri måndag och onsdag kl. 09,00-12,00
Stängt från den 26 juni till den 30 juli

Förtroendevalda i SKPF avd.10 Malmö

Ordförande: Ann-Marie Persson
Vice ordf.: Ingrid Ahlqvist
Kassör: Gun-Britt Eriksson
Sekreterare: Ingrid Ahlqvist
Ledamot: Kerstin G. Ekström
Ledamot: Paul Olsson
Suppleant: Ulla-Britt Mattisson
Suppleant: Britt Roth
Suppleant: Lena Hansson

INFO VÅREN 2019   uppdaterad 28 januari