AVD 10 – MALMÖ

Besöksadress: Hantverkargatan 6 B | Telefon: 040-12 88 50, Fax: 040-57 96 80
malmo.avd10@skpf.se
Expeditionstid: Varje helgfri måndag och onsdag kl. 09,00-12,00
Stängt från den 26 juni till den 30 juli

Förtroendevalda i SKPF avd.10 Malmö
Ordförande: Ann-Marie Persson
Vice ordf.: Bo-Göran Olsson
Kassör: Kerstin G. Ekström
Sekreterare: Ingrid Ahlqvist
Ledamot: Ingemar Pettersson
Suppleant: Britt Roth
Suppleant: Paul Olsson
Suppleant: Gun-Britt Eriksson

INFO-BREV JAN-18 – Klicka här      NYTT

INFOBREV OKT-17 – klicka här