FÖRSÄKRINGSKOMMITTÈN 2017

Sammankallande
Bo Rhodin avd 5 tel. 0731 41 33 39

Ulf Svensson avd. 64 tel.

Ingmar Pettersson Avd. 10 Tel.

Ersättare
Sven Johansson Avd. 25
Ann-Kristin Muneos Avd. 105
Katja Lundberg Avd. 105

Skpf medlemmar!
– se över försäkringskyddet –

folksam