FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ

Försäkringskommittén 2022

Sammankallande
Ulf Svensson avd 64 Lanskrona

Katja Lundholm avd 105 Svedala
Sven Johansson avd 25 Kristianstad

Skpf medlemmar!
– se över försäkringskyddet –

folksam