INFO GRUPPEN

Informationskommittén 2022

Sammankallande/ansvarig utgivare
Karl-Erik Oredsson avd 25 Kristianstad  Tel 0708-96 85 71

Redaktionssekreterare
Sven Johansson  avd 52 Tel 0708-84 23 87
Gullbritt Adolfsson avd 46 Ystad  Tel: 0708-21 30 80

Materialet till ”Senioren” skickas lämpligast med E-post till:
Sven Johansson  svenulla1@gmail.com

Har du inte E-post så går det att skicka det med post till:
Sven Johansson
Orregatan 8
264 71 Östra Ljungby

Hemsidans mailadress: webmaster@skpfskane.se

……………………………………………………………………………………….