AVD 05 – HELSINGBORG

Besöksadress: Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg | Telefon: 0768 – 82 77 64

Öppettider expedition:
feb-maj/sept-dec: MÅNDAGAR & TORSDAGAR mellan kl.10.00 – 12.00

Tel. 0768 – 82 77 64 samt sms | e-post: helsingborg.avd5@skpf.se    

Ordförande  & NTF-OMBUD:
Sonny Gullberg Nypongatan 1   253 74 Bårslöv  Tel 0793 13 56 87

V.ordf
Christer Fred Gunnarlundavägen 313 254 77   Fleninge Tel 0705 843242

Sekreterare:
Varkant

Kassör:
Rose-Marie Johansson, Volontärsgatan 2 C, 254 55 Helsingborg, tel 0703 695176

Ledamot:
Christel Thörnholm

Suppleant:
Ingegärd Pettersson

Studieorganisatör:
Varkant

Försäkringsansvarig:
Bo Rhodin, tel. 0731 – 41 33 29


Verksamhetsprogram för hela 2023 NYTT
PDF format – Klicka här

Medlemsmöten 2023

Årsmöte                                Fredag 24/2

Medlemsmöten                    Fredag 21/4  –  29/9  – 2710

2023 kommer vi att hålla våra medlemsmöten i Pingstkyrkans lokaler på Gåsebecksvägen10. OBS möten hålls på fredagar kl. 14:00

Dit går grön buss nr 4 och gula bussar med nummer 209, 218, 219 och 297. Vår målsättning är att ha en föredragshållare eller musikunderhållning vid varje möte och att få i gång fler aktiviteter.

OBS årsavgiften för 2023 är 185:-

Studiecirklar                    kontaktperson vakant

Canasta                          kontaktperson Kjell o Gerti Nilsson            tel. 0702 – 65 13 45

Boule                               kontaktperson Gerd Granqvist                   tel. 042 – 22 83 67

Data                                kontakta ABF                                              tel. 042 – 17 64 00

Information / intresse anmälningar kan även göras under expeditionstid.