AVD 05 – HELSINGBORG

Besöksadress: Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg | Telefon: 0768 – 82 77 64

Öppettider expedition:
feb-maj/sept-dec: MÅNDAGAR & TORSDAGAR mellan kl.10.00 – 12.00

Tel. 0768 – 82 77 64 samt sms | e-post: helsingborg.avd5@skpf.se    

Ordförande:
Sonny Gullberg Nypongatan 1   253 74 Bårslöv  Tel 0793 13 56 87

V.ordf
Christer Fred Gunnarlundavägen 313 254 77   Fleninge Tel 0705 843242

Sekreterare:
Gerd Möller Östergatan 36 a 25269 Råå tel: 0707-948356

Kassör:
Rose-Marie Johansson, Volontärsgatan 2 C, 254 55 Helsingborg, tel 0703 695176


Verksamhetsprogram för hela 2022 NYTT
PDF format – Klicka här

Möten 2022
Årsmöte onsdag 16/2 2022

Medlemsmöten onsdagar 20/4 – 14/9 – 26/10
Föreningens möte hålls kl. 14:00 om inget annat sägs.

Anmälning till resor SKALL göras två månader innan avresa till:
Jan Ljungdahl telefon 0735-39 21 65 efter kl. 12,00

Övriga Aktiviteter
Boule på Harlyckan tisdag 9.30 till 12.00. Ansvarig Gerd och Cenny Granqvist tel 22 83 67

Canastan startar kl 14.00-17.00 tel 0702 651345 kv Saxen. Ansvarig: Kjell Nilsson och Gertie  Nilsson