AVD 05 – HELSINGBORG

Besöksadress: Södergatan 65 | Telefon: 0768 – 82 77 64 Nytt

Öppettider expedition:
feb-maj/sept-dec: MÅNDAGAR & TORSDAGAR mellan kl.10.00 – 12.00

Obs nytt Tel. 0768 – 82 77 64 samt sms | e-post: helsingborg.avd5@skpf.se    

Ordförande:
Bo Rhodin, Dalhemsvägen 108 A, 254 63 Helsingborg, tel:0731-41 33 29

Sekreterare:
Gerd Möller Östergatan 36 a 25269 Råå tel: 0707-948356

Kassör:
Rose-Marie Johansson, Volontärsgatan 2 C, 254 55 Helsingborg, tel 042-15 88 71

Verksamhetsprogram för hela 2020     NYTT
PFD format – KLICKA HÄR

Anmälning till resor SKALL göras två månader innan avresa till:
Jan Ljungdahl telefon 0735-39 21 65 efter kl. 12,00 – NYTT

Övriga Aktiviteter
Boule på Harlyckan tisdag 9.30 till 12.00. Ansvarig Cenny Granqvist tel 22 83 67

Canasta Ansvarig Laila Jensen tel. 26 13 95