AVD 5 – HELSINGBORG

Besöksadress: Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg | Telefon: 0768 – 82 77 64

Öppettider expedition:
feb-maj/sept-dec: MÅNDAGAR & TORSDAGAR mellan kl.10.00 – 12.00

Tel. 0768 – 82 77 64 samt sms | e-post: helsingborg.avd5@skpf.se    

Ordförande  & NTF-OMBUD:
Sonny Gullberg Nypongatan 1   253 74 Bårslöv  Tel 0793 13 56 87

V.ordf
Folke Bengtsson

Sekreterare:
Folke Bengtsson

Kassör:
Rose-Marie Johansson, Volontärsgatan 2 C, 254 55 Helsingborg, tel 0703 695176

Ledamot:
Ingegärd Pettersson
Christel Thörnholm

Suppleant:
Varkant

Studieorganisatör:
Varkant

Försäkringsansvarig:
Bo Rhodin, tel. 0731 – 41 33 29

INFO BLAD för 2024
PDF format – Klicka här

Dit går grön buss nr 4 och gula bussar med nummer 209, 218, 219 och 297. Vår målsättning är att ha en föredragshållare eller musikunderhållning vid varje möte och att få i gång fler aktiviteter.

Antal medlemmar vi är 2450 st

OBS årsavgiften för 2024 är 200:-

Canasta                          kontaktperson Kjell o Gerti Nilsson            tel. 0702 – 65 13 45

Boule                               kontaktperson Gerd Granqvist                   tel. 042 – 22 83 67

Data                             Kontaktperson ABF Skåne                 Tel: 042-17 64 00

Studiecirklar                 Kontaktperson Vakant (ej tillsatt)

Information / intresse anmälningar kan även göras under expeditionstid.