AVD 05 – HELSINGBORG

Besöksadress: Södergatan 65 | Telefon & Fax: 042-24 18 81

Öppettider expedition:
feb-maj/sept-dec: Mån-tors. 10.00 – 12.00   Nya tider!
Tel. 042-24 18 81 | e-post: helsingborg.avd5@skpf.se    

Ordförande:
Bo Rhodin, Dalhemsvägen 108 A, 254 63 Helsingborg, tel:0731-41 33 29

Sekreterare:
Ebbe Wittenström, Beckmansgatan 2, 25330 Helsingborg, Tel: 0706-716311   042-137887

Kassör:
Rose-Marie Johansson, Volontärsgatan 2 C, 254 55 Helsingborg, tel 042-15 88 71

Verksamhetsprogram för hela 2018  
PDF format – klicka här

Anmälning till resor SKALL göras två månader innan avresa till:
Kjell Nilsson tel.042-16 49 46

Övriga Aktiviteter
Boule på Harlyckan tisdag 9.30 till 12.00. Ansvarig Cenny Granqvist tel 22 83 67

Canasta Ansvarig Laila Jensen tel. 26 13 95

Stavgång Ansvarig Gertie Nilsson   tel. 16 49 46