AVD 05 – HELSINGBORG

Besöksadress: Södergatan 65 | Telefon & Fax: 042-24 18 81

Öppettider expedition:
feb-maj/sept-dec: MÅNDAGAR & TORSDAGAR mellan kl.10.00 – 12.00 
Tel. 042-24 18 81 | e-post: helsingborg.avd5@skpf.se    

Ordförande:
Bo Rhodin, Dalhemsvägen 108 A, 254 63 Helsingborg, tel:0731-41 33 29

Sekreterare:
Gerd Möller Östergatan 36 a 25269 Råå tel: 0707-948356

Kassör:
Rose-Marie Johansson, Volontärsgatan 2 C, 254 55 Helsingborg, tel 042-15 88 71

Verksamhetsprogram för hela 2019   NYTT
PDF format – klicka här

Anmälning till resor SKALL göras två månader innan avresa till:
Inger Rhodin tel: 0739-410167

Övriga Aktiviteter
Boule på Harlyckan tisdag 9.30 till 12.00. Ansvarig Cenny Granqvist tel 22 83 67

Canasta Ansvarig Laila Jensen tel. 26 13 95

Stavgång Ansvarig Gertie Nilsson   tel. 16 49 46