VALBEREDNING

Valberedningen 2020

Sammankallande
Ingrid Ahlkvist avd 10 Malmö

Krister Svensson – avd 24, Tel: 0708-90 93 50