STUDIE KOMMITTÉ

Studiekommittén 2022

Sammankallande:
Gull-Britt Svensson  Avd 52  tel: 0435-252 47

Karl-Erik Oredsson avd. 25 tel.0707 96 85 71

Gunilla Laudon  Avd 64  tel: 0708-18 77 39

läsuggla