AVD 23 – HELSINGBORG även Lasarettspensionärerna

Besöksadress: Lasarettet, Bergendahls gata, 251 87 HELSINGBORG
Telefon: 042-406 12 90
e-post: helsingborg.avd23@skpf.se
 

Öppettider expedition: Måndagar 9.30-11.00
Öppet datumar för 2018: 15 jan-15 maj. 15 sept-15 nov
Alla är välkomna Föreningen är ideell.

Årsavgiften för 2018 är 175:-
Betalas på inbetalningsavi  från kansliet i Stockholm
Var vänlig, kolla att du betalar till rätt avdelning
Det ska stå avd 23, hör annars av dig.

STYRELSE 2018

Ordförande:
Ann-Mari Andersson                        0732 01 11 41

Kassör:
Leni Sjöstedt                                    0708 42 82 08

Sekreterare:
Inga Jönsson                                                             

Cirklar 2018
Litteratur        måndagar          09.30 – 11.30
Stavgång       tisdagar             10.00 – 12.00
Stick-café      onsdagar           13.30 – 16.00
Canasta         torsdagar          13.00 – 17.00

Cirklarna är i Bergendals villa
Stavgång samling vid parkeringen Pålsjö skog

 Mötesdagar  2018
Medlemsmöte                           tisdag      13 november

Insläpp från kl 13.00
Mötena är i Industrifackets lokaler på Californiagatan 3
Anmäl dig till Ann-Mari eller Inger
Annonseras via Förenings nytt söndagar åtta dagar före mötet 2018

Resor 2018
23 november                             Hässleholms gården

Reseledare:  Inger Asp, telefon 042-21 60 88
Resorna betalas till SKPF avd 23 via bankgiro   5894-0081

Telefonnummer att komma ihåg

SKPS: exp                                 042-406 12 90
SKPF Stockholm                     010-442 74 60
Helsingborgs lasarett             042-406 10 00
Helsingborgs kommun           042-10 50 00
Polis                                           042-114 14
Larmnummer                            112

           Välkommen att vara med i den sociala gemenskapen

 

 

 

 

 

 

Tänk på dina försäkringar så de är aktuella,

 

                   hemförsäkring etc

Lokal:
Kaliforniagatan 3
Industrifackets lokal
Gamla Tingshuset

Anmäl till Ann-Mari tel 0732011141 eller Inger tel 216088.