AVD 23 – HELSINGBORG även Lasarettspensionärerna

Besöksadress: Lasarettet, Bergendahls gata, 251 87 HELSINGBORG
Telefon: 042-406 12 90
e-post: helsingborg.avd23@skpf.se
 

Öppettider expedition: Måndagar 9.30-11.00
Öppet datumar för 2016: 15 jan-15 maj. 15 aug-15 dec
Alla är välkomna Föreningen är ideell.

STYRELSE 2017

Ordförande:
Ann-Mari Andersson                        0732 01 11 41

Kassör:
Leni Sjöstedt                                    0708 42 82 08

Sekreterare:
Inga Jönsson                                                             

Ledamot:
Berit Christiansson                           042 14 74 41
Ulla Gustavsson                                  042 29 68 33
Inger Asp                                            042 21 60 88
Kerstin Johansson                             042 15 55 43
Ann-Britt Danielsson
Susan Meltzer

Verksamhetsprogram hela 2018  NYTT
PDF format – klicka här

Medlemsmöten hösten 2017
Tisdagen den 12 september
Tisdagen den 17 oktober
Måndagen den 20 november

Lokal:
Kaliforniagatan 3
Industrifackets lokal
Gamla Tingshuset

Anmäl till Ann-Mari tel 0732011141 eller Inger tel 216088.