AVD 23 – HELSINGBORG även Lasarettspensionärerna

Besöksadress: Lasarettet, Bergendahls gata, 251 87 HELSINGBORG
Telefon: 042-406 12 90
e-post: helsingborg.avd23@skpf.se
 

Öppettider expedition: Måndagar 9.30-11.00
Öppet datumar för 2019: 15 jan-15 maj. 15 sept-15 nov
Alla är välkomna Föreningen är ideell.

Årsavgiften för 2019 är 185:-
Betalas på inbetalningsavi  från kansliet i Stockholm
Var vänlig, kolla att du betalar till rätt avdelning
Det ska stå avd 23, hör annars av dig.


STYRELSE 2019

Ordförande:
Ann-Mari Andersson                        0732 01 11 41

Kassör:
Leni Sjöstedt                                    0708 42 82 08

Sekreterare:
Inga Jönsson 


Cirklar 2019
Litteratur        måndagar          09.30 – 11.30
Stavgång       tisdagar             10.00 – 12.00
Stick-café      onsdagar           13.30 – 16.00
Canasta         torsdagar          13.00 – 17.00

Cirklarna är i Bergendals villa
Stavgång samling vid parkeringen Pålsjö skog

Mötesdagar 2019
Medlemsmöte 14 maj
Medlemsmöte 20 augusti
Medlemsmöte 24 september
Medlemsmöte 22 oktober
Medlemsmöte 19 november

Alla mötesdagarna är på en tisdag. Insläpp från kl 13.00
Mötena är i Industrifackets lokaler på Californiagatan 3
Anmäl dig till Ann-Mari eller Inger
Annonseras via Föreningsnytt söndagar åtta dagar före mötet 2019


Resor 2019
21 maj Bohuslän
4 juli Sommartura
17 september Ut i det blå
12 november Gåsamiddag
Vecka 50 Jultura

Reseledare:  Inger Asp, telefon 042-21 60 88
Resorna betalas till SKPF avd 23 via bankgiro   5894-0081

Telefonnummer att komma ihåg

SKPS: exp                                 042-406 12 90
SKPF Stockholm                     010-442 74 60
Helsingborgs lasarett             042-406 10 00
Helsingborgs kommun           042-10 50 00
Polis                                           042-114 14
Larmnummer                       112

Välkommen att vara med i den sociala gemenskapen

 Tänk på dina försäkringar så de är aktuella,

                   hemförsäkring etc

Lokal:
Kaliforniagatan 3
Industrifackets lokal
Gamla Tingshuset

Anmäl till Ann-Mari tel 0732011141 eller Inger tel 216088.