AVD 23 – HELSINGBORG även Lasarettspensionärerna

Besöksadress: Lasarettet, Bergendahls gata 4, 251 87 HELSINGBORG
Telefon: 042-406 12 90
e-post: helsingborg.avd23@skpf.se
 

Öppettider expedition: onsdagar kl.13:30-15:00
Öppet datumar för 2021: 15 jan-15 maj. 15 sept-15 nov
Välkomnar dig att deltaga i våra möten och andra aktiviteter
Föreningen är ideell, öppen för alla

 

Årsavgiften för 2021 är 200:-
Betalas på inbetalningsavi  från kansliet i Stockholm
Var vänlig, kolla att du betalar till rätt avdelning
Det ska stå avd 23, hör annars av dig.


STYRELSE 2021

Ordförande:

Ann-Mari Andersson                      0732-01 11 41

 Kassör:

Leni Sjöstedt                                   0708-42 82 08

 Sekreterare:

Inga Jönsson                                  0706-10 15 72


Cirklar 2021
Läsecirkel      måndagar          09.30 – 11.30
Stavgång       tisdagar             10.00 – 12.00
Canasta         torsdagar          13.00 – 17.00

Luncha på stan      sista onsdagen i månaden kl 12.30.

Cirklarna är i Bergendals villa
Stavgång samling vid  Helsingborg Arena
        

Mötesdagar 2021

Medlemsmöte                          30 mars

Medlemsmöte                         11 maj                

Medlemsmöte                           7 september         

Medlemsmöte                         19 oktober

Medlemsmöte                          23 november          

Alla mötesdagarna är på en tisdag

Lokal ej beslutad. Meddelas genom annons via föreningsnytt söndagar åtta dagar före mötet 2021

Resor 2021

 Resor för 2021 ej klara. Information på medlemsmötena och i föreningskontakten.

Bindande anmälan efter sista betaldag, därefter läkarintyg.
Resorna betalas till SKPF avd 23 via bankgiro   5894-0081

Telefonnummer att komma ihåg

SKPS: exp                                 042-406 12 90
SKPF Stockholm                     010-442 74 60
Helsingborgs lasarett             042-406 10 00
Helsingborgs kommun           042-10 50 00
Polis                                           042-114 14
Larmnummer                       112

Välkommen att vara med i den sociala gemenskapen

 Tänk på dina försäkringar så de är aktuella,

                   hemförsäkring etc  

Cirklarna och aktiviteter beslut tas på årsmötet.