AVD 23 – HELSINGBORG även Lasarettspensionärerna

Besöksadress: Lasarettet, Bergendahls gata 4, 251 87 HELSINGBORG
Telefon: 042-406 12 90
e-post: helsingborg.avd23@skpf.se
 

Öppettider expedition: onsdagar kl.13:30-15:00
Öppet datumar för 2019: 15 jan-15 maj. 15 sept-15 nov
Välkomnar dig att deltaga i våra möten och andra aktiviteter
Föreningen är ideell, öppen för alla

 

Årsavgiften för 2020 är 185:-
Betalas på inbetalningsavi  från kansliet i Stockholm
Var vänlig, kolla att du betalar till rätt avdelning
Det ska stå avd 23, hör annars av dig.


STYRELSE 2020

Ordförande:
Ann-Mari Andersson                        0732 01 11 41

Kassör:
Leni Sjöstedt                                    0708 42 82 08

Sekreterare:
Inga Jönsson                                     0706-10 15 72


Cirklar 2020
Läsecirkel      måndagar          09.30 – 11.30
Stavgång       tisdagar             10.00 – 12.00
Onsdagscafé      onsdagar           13.30 – 16.00
Canasta         torsdagar          13.00 – 17.00

Luncha på stan      sista onsdagen i månaden kl 12.30.

Cirklarna är i Bergendals villa
Stavgång samling vid  Helsingborg Arena

Mötesdagar 2020

Medlemsmöte                          21 april. INSTÄLLT!
Medlemsmöte                         26 maj. INSTÄLLT!
Medlemsmöte                          18 augusti
Medlemsmöte                          15 september         
Medlemsmöte                         20 oktober
Medlemsmöte                          17 november          

Alla mötesdagarna är på en tisdagInsläpp från kl 13.00

Mötena är i Industrifackets lokaler på Californiagatan 3
Anmäl dig till Ann-Mari eller Inger

Annonseras via Föreningsnytt söndagar åtta dagar före mötet 2020

Resor 2020

27 april                                     Ut i det blå INSTÄLLT!
8   juli                                        Sommartura
17-21 augusti                           Dalarna    tillsammans med avd 52 och 64.
17 september                           SKPF-dagen
29 september                           Päragille och äppletavlan
2   december                            Julbord i Vittsjö

Reseledare:  Inger Asp, telefon 042-21 60 88
Bindande anmälan efter sista betaldag, därefter läkarintyg.
Resorna betalas till SKPF avd 23 via bankgiro   5894-0081

Telefonnummer att komma ihåg

SKPS: exp                                 042-406 12 90
SKPF Stockholm                     010-442 74 60
Helsingborgs lasarett             042-406 10 00
Helsingborgs kommun           042-10 50 00
Polis                                           042-114 14
Larmnummer                       112

Välkommen att vara med i den sociala gemenskapen

 Tänk på dina försäkringar så de är aktuella,

                   hemförsäkring etc