Från distriktets Årsmöte 4 april 2023

Distriktets årsmöte hölls den 4 april Medborgarhuset i Eslöv.

Efter morgonfikat samlades vi i konferenssalen. Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade alla hjärtligt välkomna till Distrikt Skånes årsmöte 2023

Årsmötet inleddes med parentation och ett ljus tändes till minne av bortgångna medlemmar.

32 st var röstberättigade och röstlängden fastställdes.
Kallelsen till årsmötet och dagordningen godkändes.

Leif Nordin valdes till ordförande och Gunilla Laudon till sekreterare under årsmötet. Verksamhetsberättelsen år 2022 och ekonomisk berättelse godkändes.

Ansvarsfrihet för styrelsen 2022 godkändes.
Val av förtroendevalda enligt valberedningens förslag genomfördes.
Lena Persson valdes till ny kassör.

Mötet godkände förslaget att avd 205 och avd 23 upplöses och att medlemmarna förs över till avd 5 i Helsingborg

Förslaget skickas till förbundet för godkännande.

Avtackning

Kassör Eva Borgkvist och valberedningsledamoten Lena Ström avtackades, med blommor, för väl utfört arbete i SKPF Distrikt Skåne.

Revisor  Ioanna Cimpuero avtackades med ett presentkort. för väl utfört arbete i SKPF Distrikt Skåne.

Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Leif Nordin tackades med en blombukett

Efter årsmötet höll Maria Olsson en mycket givande föredrag om ABF:s verksamhet i Skåne.

Maria tackades med en blomma.

Karl-Erik Oredsson tackade alla som kom till Distrikt Skånes årsmöte och önskade alla en glad och trevlig sommar.

Ett stort tack till Eva Broman som ordnat med fika, lunch och möteslokal i Medborgarhuset.

Dagen avslutades med gemensam  lunch.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.